Wij werken met de 'derdebetalersregeling'.

Uw ziekenfonds zorgt voor de betaling van de factuur.

Derdebetalersregeling

Wij zijn toegetreden tot het systeem 'derdebetaler'.

Dit wil concreet zeggen dat wanneer u verzekerd bent bij een Belgisch ziekenfonds, wij alles rechtstreeks voor u regelen.


Uw ziekenfonds zorgt voor de betaling.

U krijgt geen factuur en hoeft zelf niets voor te schieten. 

0