Thuisverpleging De Lelie

"Zorg voor mensen door mensen"

Wij werken met de 'derdebetalersregeling'.

Uw ziekenfonds zorgt voor de betaling van de factuur.

Derdebetalersregeling

Wij zijn toegetreden tot het systeem 'derdebetaler'.

Dit wil concreet zeggen dat wanneer u verzekerd bent bij een Belgisch ziekenfonds, wij alles rechtstreeks voor u regelen.


Uw ziekenfonds zorgt voor de betaling.

U krijgt geen factuur en hoeft zelf niets voor te schieten.