Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Thuisverpleging De Lelie

"Zorg voor mensen door mensen"

Wij werken met de 'derdebetalersregeling'.

Uw ziekenfonds zorgt voor de betaling van de factuur.

Derdebetalersregeling

Wij zijn toegetreden tot het systeem 'derdebetaler'.

Dit wil concreet zeggen dat wanneer u verzekerd bent bij een Belgisch ziekenfonds, wij alles rechtstreeks voor u regelen.


Uw ziekenfonds zorgt voor de betaling.

U krijgt geen factuur en hoeft zelf niets voor te schieten.